10 อันดับ ยุทธศาสตร์ xSocial

มีผู้ค้ากว่า 1500 รายในแพลตฟอร์ม xSocial Platform. เลือกสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาและเพียงแค่คัดลอกการซื้อขายของพวกเขาที่จะทำกำไรในตลาดได้ แผนกการวิเคราะห์ของเรามีภาพรวมรายสัปดาห์ของ Top 10 กลยุทธ์ที่สามารถนำคุณกำไรได้ในวันนี้:

ผู้ค้า สัญลักษณ์ กำไร (จุด) หุ้น (จุด) กำไรเฉลี่ย (จุด) ผู้ค้าหมายเลข. ขาดทุนสูงสุด (จุด) เวลาที่ใช้เป็นวัน คัดลอก
Франция
riskwin001 US100 314103 210390 688.8 456 -116 1089 คัดลอก
Словакия
paltes DE30 212248 131395 49.4 4294 -48 53 คัดลอก
Германия
grzes US100 101162 -71181 1405 72 -1 66 คัดลอก
Германия
grzes DE30 98388.3 55008.5 197.6 498 -143 80 คัดลอก
Швейцария
HeRo-2 DE30 86241.4 64133.3 269.5 320 -154 184 คัดลอก
Испания
juanibar01 US100 83624 52452 480.6 174 0 169 คัดลอก
Португалия
balseiras1968 DE30 71265.8 -84153.1 647.9 110 0 1215 คัดลอก
Польша
armin DE30 66453.7 -18668.4 174.4 381 -30 577 คัดลอก
Чехия
Pirous DE30 66367.5 11736.2 326.9 203 -918 99 คัดลอก
Португалия
Montanelas DE30 59696.8 -96904.5 641.9 93 0 1238 คัดลอก

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดของสัปดาห์ได้รับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของพวกมันสำหรับงวดสามเดือนที่ผ่านมา
ตัวกรองต่อไปนี้ถูกนำมาใช้:

  • กำไรน้อยที่สุดในจุด — 1000
  • การซื้อขายต่ำสุด — 50
  • ขาดทุนสูงสุดน้อยกว่า 1000 จุด
  • วันที่ซื้อขายต่ำสุด — 50 วัน

เลือกกลยุทธ์ที่เราเรียงไว้ให้โดยอัตราความชนะตลาดจากมากไปน้อย

10 กลยุทธ์ยอดแย่ของสัปดาห์

ขอให้ดูเป็นแนวทางว่าอย่าใช้กลยุทธ์นี้และทำเงินจากพวกเขา

ผู้ค้า สัญลักษณ์ กำไร (จุด) หุ้น (จุด) กำไรเฉลี่ย (จุด) ผู้ค้าหมายเลข. ขาดทุนสูงสุด (จุด) เวลาที่ใช้เป็นวัน Contra-copy
Португалия
surfistaprateado WHEAT -19121 -19781 -277.1 69 -19121 233 Contra-copy
Польша
FIGHTCLUB US500 -109667 -109667 -645.1 170 -109667 529 Contra-copy
Германия
Ebby GOLD -22327.8 -22327.8 -227.8 98 -22391.8 770 Contra-copy
Франция
SA27 GOLD -16144.5 -16144.5 -48.2 335 -17029.2 736 Contra-copy
Чили
pajarito GOLD -15235.6 -15440.6 -181.4 84 -16565.6 99 Contra-copy
Франция
freerunner FRA40 -29954 -29954 -12.7 2359 -61897 86 Contra-copy
Португалия
macortez GOLD -20185.3 -20185.3 -67.5 299 -20600.3 1176 Contra-copy
Германия
Robi DE30 -89624.1 -89624.1 -362.9 247 -91676.1 609 Contra-copy
Португалия
mpb DE30 -40996 -40344 -17.8 2300 -41954 680 Contra-copy
Германия
kampfbahn DE30 -16977 -16977 -12.1 1405 -19491 149 Contra-copy

กลยุทธ์ที่เลวร้ายที่สุดยังถูกกำหนดโดยประสิทธิภาพของพวกเขาภายในสามเดือนที่ผ่านมา
ตัวกรองต่อไปนี้ถูกนำมาใช้:

  • ขาดทุนน้อยที่สุด — 15000 จุด
  • การซื้อขายต่ำสุด — 50
  • ขาดทุนสูงสุดไม่ต่ำกว่า —15 000 จุด
  • ช่วงการซื้อขายต่ำสุด — 50 วัน

เลือกกลยุทธ์ที่เราเรียงไว้ให้โดยอัตราความชนะตลาดจากน้อยไปมาก

ในตารางนั้นมีค่าต่อไปนี้:

ผู้ค้า – ชื่อเล่นของผู้ให้กลยุทธ์

สัญลักษณ์ – เครื่องมือของกลยุทธ์ที่ผู้นั้นใช้

กำไร (จุด) – กำไรสะสมตามธุรกรรมปิด (ในกรณีที่ขาดทุนค่าเป็นลบ)

หุ้น (จุด) – กำไรสะสมตามธุรกรรมปิดและเปิด (ในกรณีที่ขาดทุนค่าเป็นลบ)

กำไรเฉลี่ย (จุด) – กำไรเฉลี่ยตามธุรกรรมที่ปิดแล้ว (ในกรณีที่ขาดทุนค่าเป็นลบ)

ผู้ค้าหมายเลข. – หมายเลขของการซื้อขายที่ปิดได้

ขาดทุนสูงสุด (จุด) – ค่าขาดทุนสูงสุดตามการซื้อขายที่ปิดได้

เวลาที่ใช้เป็นวัน – จำนวนวันที่ผู้ให้สัญญาณนั้นมีการทำธุรกรรม

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการ «xSocial»

คำเตือนด้านความเสี่ยง: การซื้อขาย Forex นั้นมีความเสี่ยงสูงในการเสียเงินทุนและไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย ยิ่งใช้เงินกู้ลงทุนก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง