Close
Close

อัตราความสำเร็จของลูกค้า AMarket

เรามีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการซื้อขายของเราได้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าของเราให้ได้มากยิ่งขึ้น เราวิเคราะห์อัตราความสำเร็จของลูกค้าของเราเป็นรายไตรมาส และเปรียบเทียบมันกับบริษัทโบรกเกอร์อื่นๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการเปรียบเทียบที่แท้จริง เราได้ใช้หลักการคำนวณเดียวกันกับมาตรฐานของสมาคมฟิวเจอรส์แห่งชาติ (National Futures Association) อีกด้วย.

vs
  45.3
  42.8
  38.2
  33.0
  32.0
  44.4
  40.3
  33.6
  30.4
  29.0
  29.0
  44.0
  36.4
  34.5
  29.0
  28.0
  27.1
  45.0
  37.3
  33.0
  31.4
  30.0
  29.5
  44.6
  33.2
  31.4
  30.0
  29.0
  28.0
  46.5
  34.5
  30.5
  30.0
  29.0
  24.6
  45.5
  33.0
  32.5
  32.5
  30.0
  28.6
  44.1
  35.8
  32.0
  31.6
  30.0
  29.0
  46.9
  37.4
  36.5
  33.0
  32.0
  28.0
  45.5
  44.1
  38.0
  37.5
  34.0
  33.0
  42.2
  43.1
  33.4
  34.6
  28.0
  33.0